Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу від відстані навантаженої їздки, .

ПЛАН

1.1. Виведення формули собівартості перевезення 1 тонни вантажу (простий цикл перевезень).

1.2. Аналіз впливу ТЕП на собівартість автомобільних перевезень (простий цикл перевезень).

1.3. Фактори, що впливають на собівартість перевезень при роботі на розвізних маршрутах.

1.4. Фікторне дослідження собівартості перевезень на розвізних маршрутах

Собівартість автомобільних перевезень визначається витратами, що припадають на одиницю транспортної продукції. Вона вимірюється, в залежності від специфіки роботи АТП, у грошових одиницях на тонну, на тонно-кілометр, на машино-годину роботи і т.і.

Собівартість перевезень, що враховується в АТП, складається із витрат, пов'язаних з рухом автомобіля та простоєм його у пунктах навантаження-розвантаження. Можна записати, що:

де - сума витрат за їздку;

Pе(Wе) - обсяг перевезень або виконана транспортна робота за їздку.

Сума витрат за їздку складається із змінних та постійних витрат.

Змінні витрати - це витрати, що пов'язані із пробігом рухомого складу. Вони включають витрати на паливно-мастильні матеріали, технічне обслуговування та поточний ремонт автомобіля, на шини, на амортизаційні відрахування, на капітальний ремонт та повне відновлення рухомого складу. Вони залежать від інтенсивності використання рухомого складу, в тому числі від пробігу на одиницю часу. Таким чином, Спер - це величина змінних витрат на 1 км пробігу, що визначаїться у грн/км.

Постійні витрати - це витрати, що пов'язані з перебуванням рухомого складу в АТП. Вони включають в себе накладні витрати, умовно включається заробітна плата. Ці витрати не пов'язані з інтенсивністю використання рухомого складу. Таким чином, Спос - це величина постійних витрат на 1 год роботи, яка вимірюється у грн/год.

Спер та Спос залежать від вантажопідйомності автомобіля. Залежності ці лінійні та мають вигляд:

1.1. Виведення формули собівартості перевезення 1 тонни вантажу(простий цикл перевезень)

Розглянемо виведення формули для визначення собівартості перевезення 1 тонни вантажу.грн/т; / 1 /

грн/ткм / 2 /

Аналіз формул для визначення собівартості перевезення 1 тонни вантажу та виконання 1 ткм дозволяє зробити висновок про наступне:

- із збільшенням значень збільшуються значення Sт та Sткм;

- із збільшенням lге значення Sт збільшується, а Sткм зменшуються;

- із збільшенням tпр - Sт та Sткм збільшуються.

Величина Спос/nт - це частка постійних витрат, що припадають на одиницю швидкості. Її називають сумарними витратами на 1 км пробігу автомобіля.

Сумарні витрати на 1 км пробігу, грн/км, визначаються таким чином:

1.2. Аналіз впливу ТЕП на собівартість автомобільних перевезень простий цикл перевезень)

Ми вже знаємо, що функціональні залежності можуть бути представлені у вигляді лінійної або дробно-лінійної функції. Для залежності собівартості перевезень ці функції мають вигляд:

- лінійна;

- дробно-лінійна.

Для аналізу впливу ТЕП на собівартість перевезень 1 тонни вантажу або виконання 1 тонно-кілометру скористаємося відомими нам положеннями факторного аналізу.

1.2.1. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу від коефіцієнта використання пробігу автомобіля,

Вид залежності - дробно-лінійний.

Висновок: собівартість перевезення 1 тонни вантажу знаходиться у спадаючій гіперболічній залежності від коефіцієнту використання пробігу автомобіля. Робоча зона графіка розташована у першому квандранті, із збільшенням коефіцієнту використання пробігу величина Sт зменшується. Інтенсивність впливу b на Sт збільшується при менших значеннях коефіцієнту використання пробігу. Графік має вид рівнобічної гіперболи. Збільшенню b, а отже зменшенню Sт сприяє закріплення рухомого складу АТП за клієнтурою з метою зниження нульових пробігів, а також розробка раціональних маршрутів.

1.2.2. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу від середньої технічної швидкості,

Вид залежності - дробно-лінійний.

Висновок: собівартість перевезення 1 тонни вантажу знаходиться у спадаючій гіперболічній залежності від технічної швидкості автомобіля. Робоча зона графіка розташована у першому квандранті, із збільшенням технічної швидкості величина Sт зменшується. Інтенсивність впливу величини nт на Sт збільшується при менших значеннях технічної швидкості. Графік має вид рівнобічної гіперболи.

1.2.3. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу від часу простою автомобіля від навантаженням-розвантаженням,

Вид залежності - лінійний.

Висновок: собівартість перевезення 1 тонни вантажу знаходиться у зростаючій лінійній залежності від часу простою автомобіля під навантаженням-розвантаженням. Робоча зона графіка розташована у першому квандранті, із збільшенням часу простою величина Sт збільшується. Інтенсивність впливу tпр на Sт збільшується при більших значеннях tпр. Графік має вид прямої лінії, що не проходить через початок координат.

Вид залежності - лінійний.

Висновок: собівартість перевезення 1 тонни вантажу знаходиться у зростаючій лінійній залежності від відстані навантаженої їздки. Робоча зона графіка розташована у першому квандранті, із збільшенням відстані навантаженої їздки величина Sт збільшується. Інтенсивність впливу lге на Sт збільшується при більших значеннях lге. Графік має вид прямої лінії, що не проходить через початок координат.


1919037632888616.html
1919111941586744.html
    PR.RU™