Тема № 5

Вимірювання параметрів сигналу електронно – променевим осцилографом

Мета роботи

1.1. Вивчити структурну схему і принцип роботи універсального електронно – променевого осцилографа.

1.2. Отримати практичні навички роботи з електронно – променевим осцилографом і вимірювальними генераторами.

1.3. Навчитися вимірювати напругу, тривалість, період і частоту різних електричних сигналів.

1.4. Навчитися оцінювати похибку вимірювань, виконаних за допомогою осцилографа.

Перелік практичного обладнання

Практична установка містить універсальні електронно – променеві осцилографи, низькочастотний і високочастотний генератори сигналів, мілівольтметр змінного струму, імпульсний генератор, електронно – лічильний частотомір, генератор сигналів спеціальної форми і коаксіальний трійник.

Порядок виконання роботи

3.1. Перевірка номінальних значень коефіцієнтів відхилення та розгортки.

3.2. Спостереження в режимі внутрішньої синхронізації форми безперервних сигналів при різних тривалостях розгортаємої напруги; вимір пікового значення і періоду синусоїдального сигналу.

3.3. Спостереження в режимі внутрішньої синхронізації форми різних сигналів; вимір пікового значення і тривалості імпульсних сигналів.

3.4. Спостереження в режимі зовнішньої синхронізації імпульсних сигналів; вимір тривалостей фронту і зрізу імпульсного сигналу.

3.5. Вимірювання фактичної смуги пропускання каналу вертикального відхилення.


1918935852346017.html
1918996069904886.html
    PR.RU™