Водопостачання.

Відповідно до протипожежних норм кожне промислове підприєм1

Ство обладнують пожежним водопроводом Він може бути об’єднаним

З господарсько1питним або водопроводом, який використовують у

Виробничому процесі. Воду також можна подавати до місця пожежі з

Водоймищ річок або підвозити в автоцистернах.

Нормами допускається обладнання окремого пожежного водопро1

Воду високого або низького тиску. Під час гасіння пожеж напір води в

Водопроводах високого тиску створюється спеціальними стаціонар1

Ними пожежними насосами. Їх обладнують пусковими пристроями,

Які включають систему в роботу при одержанні сигналу про вини1

Кнення пожежі.

Водопровід високого тиску мас забезпечити подачу компактного

Струменя води на висоту 10 м, коли пожежний ствол розміщено на

Рівні самого високого об’єкта, при максимальному споживанні води з

Внутрішніх пожежних кранів. У водопроводах низького тиску напір

Води створюється за допомогою пересувних пожежних насосів (мото1

Помпи, автонасоси), які подають воду від гідрантів до місця пожежі.

Напір в мережі пожежного водопроводу низького тиску повинен

Забезпечити висоту струменя не менше 10 м відносно землі.

Основними елементами устаткування водяного пожежогасіння на

Об’єктах є пожежні гідранти, пожежні крани, пожежні рукави, насоси

Та ін.

Пожежні гідранти використовують для відбору води із зовнішньо1

Го водопроводу. Біля місця їх розташування повинні бути встановлені

Покажчики з нанесеними на них: літерним індексом «ПГ», цифровими

Значеннями відстані в метрах від покажчика до гідранта, внутрішньо1

Го діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровід1

Ної мережі (тупикова чи кільцева).

Пожежний кран являє собою комплект пристроїв, який складаєть1Ся із клапана (вентиля), що встановлюється на пожежному трубопро1

Воді і обладнаного пожежною з’єднувальною головкою, а також

Пожежного рукава з ручним стволом. Пожежні крани повинні розмі1

Щуватись у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для

Провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огля1

Ду їх без розкривання. Пожежні рукави необхідно утримувати сухи1

Ми, складеними в «гармошку» або скатку, приєднаними до кранів та

Стволів. Не рідше одного разу на 6 місяців їх треба розгортати та згор1

Тати заново. На дверцятах пожежних шаф повинні бути вказані після

Літерного індексу «ПШ» порядковий номер крана та номер телефону

Для виклику пожежної охорони.

Для ліквідації невеликих осередків пожеж, а також для гасіння


1918230359013500.html
1918278302104243.html
    PR.RU™