Стадії і способи здійснення проекту

Універсальним підходом до визначення робіт, які відносяться до різних фаз і стадій циклу проекту, є підхід до Всесвітнього банку. Він передбачає основні шість стадій, які відіграють важливу роль і більшості проектів. Це ідентифікація, розробка, експертиза, переговори, реалізація та завершальна оцінка. Ці стадії об’єднані в дві фази: фаза проектування-перші три стадії; фаза впровадження-останні три стадії. Розглянемо зміст кожної стадії:

1-ідентифікація – стосується вибору або генерування таких ґрунтовних ідей, які можуть забезпечити виконання важливих завдань розвитку. На цій стадії слід скласти перелік усіх можливих ідей, придатних для досягнення цілей економічного розвитку;

2-розробка проекту-включає звуження кола запропонованих на першій стадії циклу ідей шляхом детального їх вивчення.

Можливо проведення кількох типів дослідження при розробці проекту. До їх складу, як правило, включають: інженерне проектування; аналіз економічної та фінансової здійснимості; вивчення системи адміністративного управління; оцінка альтернативних варіантів під поглядом захисту навколишнього середовища; оцінка впливу проекту на місцеве населення та його найуразливіші групи;

3-експертиза-забезпечує остаточну оцінку всіх аспектів проекту перед запитом чи рішенням про його фінансування. Ця стадія зосереджується на виборі оптимальному варіанті. Проводиться докладне вивчення фінансово-економічної ефективності, факторів невизначеності й ризиків, а також окремих змін у керівництві або політиці, які можуть вплинути на успіх здійснення проекту;

4-переговори-це стадія передбачає офіційну зустріч інвесторів та замовників. Проводяться переговори, з метою підтвердження термінів та умов фінансування проекту. Ці домовленості потім формуються як правові забов’язання, викладені в документах, що підписуються обома сторонами. Після проведення переговорів складається протокол намірів, меморандум або інші документи, що відображають досягнуті домовленості;

5-реалізація проекту-ця стадія включає виконання необхідних робіт для досягнення цілей проекту. На стадії реалізації проводиться контроль і нагляд за всіма видами робіт чи діяльності в міру розвитку проекту. Порядок проведення контролю та інспекції має бути погоджено на стадії переговорів. Практика доводить, що у більшості випадків фази (стадії) реалізації проекту включають: задум інвестора; аналіз проблем (цілі, вимоги, завдання); розробка концепції; розробка проекту; реалізація проекту; експлуатація; ліквідація;6-завершальна оцінка-дана стадія передбачає ретроспективний аналіз проекту. Завершальна оцінка виконує дві функції, а саме – навчального документа і звітного матеріалу. Вона проводиться переважно тоді, коли проект після здійснення перебував в експлуатації від двох до трьох років. Разом з тим, визначається ступінь досягнення цілей проекту, із набутого досвіду роблять висновки для його використання в подальших проектах. У перебігу цієї стадії треба порівняти фактичні результати проекту, із набутого досвіду роблять висновки для його використання в подальших проектах. У перебігу цієї стадії треба порівняти фактичні результати проекту із запланованими, з’ясовуються причини його успіху чи провалу.


1915210675027436.html
1915254941259807.html
    PR.RU™