Компоненти комп'ютерної мережі

Для організації комп'ютерної мережі необхідна наявність:

мережного програмного забезпечення;

фізичного середовища передачі даних;

комутуючих пристроїв.

Мережне програмне забезпеченняскладається з двох найважливіших компонентів:

мережного програмного забезпечення, встановленого на комп'ютерах-клієнтах.

мережного програмного забезпечення, встановленого на комп'ютерах-серверах.

Мережна операційна система зв'язує всі комп'ютери і периферійні пристрої в мережі, координує функції всіх комп'ютерів і периферійних пристроїв у мережі, забезпечує захищений доступ до даних і периферійних пристроїв у мережі.

Приклади мережних ОС: Netware, Nowell Inc., LAN Server, IBM Corp., VINES, Banyan System Inc., Windows NT, Windows XP, Unix, Linux, FreeBSD.

Фізичне середовище передачі данихвизначає: швидкість передачі даних у мережі; розмір мережі; необхідний набір служб (передача даних, мови, мультимедіа і т.д.), які необхідно організувати; вимоги до рівня шумів і перешкодозахищеності; загальну вартість проекту, що включає покупку устаткування, монтаж і подальшу експлуатацію.

Комутуючі пристроїпризначені для зв'язку сегментів мережі. До них відносяться:

· лінії зв'язку:кабельні (кручена пара, коаксиал, оптоволокно); бездротові (радіо-, супутникові (для глобальних мереж));

· трансівер(transceiver) установлюється безпосередньо на кабелі і живиться від мережної карти комп'ютера. З мережною картою трансівер з'єднується інтерфейсним кабелем AUI (AttachmentUnitInterface);

· повторювачі(repeater) з'єднують сегменти, що використовують однакові або різні типи носія, відновлюють сигнал, збільшуючи дальність передачі, передають інформацію в обох напрямках. Використання повторювача дозволяє розширити мережу, побудовану з використанням коаксіального кабелю;

концентратор(hub) - це повторювач, що має кілька портів і з'єднує кілька фізичних ліній зв'язку. Концентратор завжди змінює фізичну топологію мережі, але при цьому залишає без зміни її логічну топологію. Якщо на який-небудь його порт надходить повідомлення, він пересилає його на всі інші;

міст (bridge) розділяє фізичне середовище передачі мережі на частини, передаючи інформацію з одного сегмента в іншій тільки в тому випадку, якщо адреса комп'ютера призначення належить іншій підмережі;

· комутатор(switch) за своїм призначенням не відрізняється від моста, але має вищу продуктивність, тому що міст у кожен момент часу може здійснювати передачу кадрів тільки між однією парою портів, а комутатор одночасно підтримує потоки даних між усіма своїми портами;

· маршрутизатор(router) розділяє фізичне середовище передачі мережі на частини ефективніше за міст чи комутатор. Він може пересилати пакети за конкретною адресою, вибирати кращий шлях для проходження пакета і багато іншого. Чим складніша і більша мережа, тим більше вигоди від використання маршрутизаторів.


1914677801600680.html
1914720772484719.html
    PR.RU™