Які групи лексики використовує Леся Українка у своїх творах?

Які із запозичених слів вживаються у мові І.Франка?

а)російські слова: оп’ять, пощочина, тащити, минувший заключення,

сотрудник, настрічу, стоїти;

б) запозичення з німецької та латинської мови: бюргер( громадянин), гешефтман(купець), інквізит(в’язень), курс арія(обіжник), офіціаліст(економ), пакер(носильник);

в)полонізми: бачність (увага), вшецко(все), склеп(крамниця).

У чому полягає значення І.Франка в історії української

Літературної мови?

а)збагатив мову новими образно-стилістичними прийомами.;

б)розширив семантичні та генетичні межі лексичного складу;.

в) свідомо став на шлях уніфікації українськоїлітературної мови;

З якою метою М.Коцюбинський уводить у ранні твори діалектизми?

а) для характеристики персонажів: талапатись, захтіло, тра, брилює,

їдно, порайчик, хустя;

б) для ознайомлення читача з матеріальними речами-назвами одягу

(манійова спідниця, кічка); речами сільського побуту (кукла льону, васаг);

Які мовні засоби використовує письменник-мариніст

М.Коцюбинський для зображення моря?

а) порівняння: "на нас дивилась мозаїка дна, фіолетові плями густих

подорослів, блакитні очі підводних пісків, стара бронза і темносиня

емаль, що зливались в один вогняний сплав"; новела «Сон»

б) метафори: "Море дедалі втрачало спокій...Море стемніло, змінилось. Дрібні хвилі зливались докупи і, мов брили зеленкуватого скла, непомітно підкрадались до берега, падали на нього і розбивались на білу піну" . новела «На камені»

ОБИДВА ВАРІАНТИ ВІРНІ

Зразки науково-публіцистичного стилю відображені в яких

Творах М.Коцюбинського?

а) реферат про І.Франка;

б) листи до українських письменників;

в) статті, рецензії.

У чому полягає внесок М.Коцюбинського у розвиток

Синтаксиу української літературної мови?

а) широко використовував і шліфував усі наявні в структурі української

мови типи речень;

Б)високо підніс ритмомелодійне звучання прозової фрази.

Які із синтаксичних особливостей властиві мові

Творів М. Коцюбинського?

а) відокремлення членів речення аж до винесення деяких за рамки

речення з об'єктом характеристики, градацією однорідних членів

речення, що створює характер психологічного та емоційного посилення;

б)часте використання неповних, обірваних речень, якими передається рух
схвильованого, адекватного мислення;

в)використання надфразних єдностей.

Які із зворотів мови, що зустрічаються у творах

М.Коцюбинського, не становлять сучасної літературної норми?

а) "схожий до яйця" ,"забуваючи на закон", "клясти чоловікові" ,

"самота ... налилася вухами";

б) "ставлять про сторожа", "благання о поміч" , "проз корчму" , "те

вікно його боліло".

У чому полягає значення Леся Українки в історії української

Літературної мови?

а) збагачує українську літературну мову лексикою та фразеологією, що
позначає поняття соціально-ідейної сфери, сфери світової культури і науки;

б) урізноманітнює і поглиблює українську мову образними засобами

словесно-художнього виразу;

в) передає загальновживаними лексичними і фразеологічними засобами

народної української мови складні поняття науки, філософії,

психології, історії,міфології, мистецтва, естетики і цим самим вводить

українську літературну мову в коло високорозвинених літературних

мов світу.

З якою метою Леся Українка вводить суспільно-публіцистичну

Лексику у свої твори?

а) для зображення сучасних їй подій;

б) для висвітлення історичного минулого багатьох країн:

марсельська пісня, вікліфовці, лолларди.

Які групи лексики використовує Леся Українка у своїх творах?

а) філософську лексику: самопізнання, питання, деїсти, детерміністи;

б) загальнонаукову лексику: аналіз, заказ, теорема, паралель,

цивілізація, фантазія, натура, тенденція;

в) термінологічна лексика: увертюра, акорд, гама, скульптура,

ескіз, статуя, п'єдестал, колона, галерея, мозаїка.


1913867510677530.html
1913884844800386.html
    PR.RU™